Sat, May 30 | via Messenger or Jitsi Meet

Online Morning Prayer 05302020

Sasama tayong dumulog sa Panginoong Hesus at mag pasalamat sa Kayang kabutihan, kasapatan, at katapatan! Morning Prayer: 5:30 AM, Saturday via FB Messenger or Jitsi Meet: https://meet.jit.si/NCCMorningPrayer See you there!
Registration is closed for this event.

Time & Location

May 30, 2020, 5:30 AM – 7:30 AM GMT+8
via Messenger or Jitsi Meet

About The Event

Sasama tayong dumulog sa Panginoong Hesus at mag pasalamat sa Kayang kabutihan, kasapatan, at katapatan!

Morning Prayer: 5:30 AM, Saturday via FB Messenger or Jitsi Meet: 

https://meet.jit.si/NCCMorningPrayer

See you there!

Registration is closed for this event.

Share This Event

New Covenant ManilA 
Global Harvest INC.

4th Floor  Siegranz Bldg.

DBP Road,  Las Pinas City

Metro Manila, Philippines

Las Pinas City

Brgy. Victoria, Roxas

Oriental Mindoro, Philippines

Brgy. San Mariano, Roxas

 

Oriental Mindoro, Philippines

New Covenant Manila Global Harvest Inc. © 2020

  • NCC FB Page
  • NCC YT Channel
  • Kuya Edwin FB Page
  • Kuya Edwin YT Channel